Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
REKLAMA
REKLAMA

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Zmiany w uregulowaniach stanu prawnego bocznic kolejowych

Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2009r. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji pod przewodnictwem posła Mirosława Sekuły rozpatrzyła i skierowała do dalszego procedowania złożony przez Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego (IGTL) projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Druk IGTL/A-245). Celem projektu ustawy jest ograniczenie uciążliwych i nieuzasadnionych przepisów związanych z funkcjonowaniem bocznic kolejowych przy założeniu nie zmniejszenia bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego.

Potrzeba opracowania projektu wyniknęła z konieczności uporządkowania stanu prawnego dotyczącego niezwykle ważnego wycinka życia gospodarczego kraju – bocznic kolejowych, które jako obiekt budowlany, zdefiniowany przez Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, leżący na styku ruchu kolejowego i działalności przedsiębiorców różnych gałęzi, powinny tylko w niezbędnym stopniu podlegać reżimowi przepisów ustawy o transporcie kolejowym.

Ustawa Prawo Budowlane definiująca bocznicę kolejową jako obiekt budowlany poddany wszelkim regułom i rygorom dotyczącym tych obiektów zapewnia bezpieczeństwo działalności i nie ma żadnych powodów, by mnożyć wobec tych obiektów rygory określone przepisami dotyczącymi transportu kolejowego, zwłaszcza, że na bocznicy nie jest wykonywany ruch kolejowy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym.

W przeważającej większości regulacje zawarte w ustawie z dnia 28 marca 2003r. nowelizowanej projektowaną ustawą odnoszą się do przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury zaś użytkownicy bocznic kolejowych włączeni zostali z niezrozumiałych względów prawie w całej rozciągłości do podległości ww. normom i tym samym do wpływu na ich funkcjonowanie regulatora, powodując istotny wzrost kosztów posiadania i użytkowania bocznicy, co nie przybliża transportu kolejowego do zakładów produkcyjnych – wręcz przeciwnie.

Szereg obowiązków nałożonych w obecnie obowiązującej ustawie o transporcie kolejowym na podmioty użytkujące bocznice powoduje poważne utrudnienia w funkcjonowaniu firm działających na rynku związanym z transportem kolejowym, a przede wszystkim niekorzystnie wpływa na konkurencyjność tego środka transportu.

Obecnie obowiązujące przepisy włączają bocznice kolejowe w pełnym (a nawet nieco większym) stopniu pod reżimy przewidziane dla przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury, włącznie ze sprawami dotyczącymi infrastruktury kolejowej i wszelkiego rodzaju świadectw, niezbędnych w przypadku wykonywania przewozów kolejowych i zarządzania infrastrukturą kolejową, takich, jak świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwo bezpieczeństwa bocznicy kolejowej – w efekcie zrównując bocznice kolejowe z częścią infrastruktury kolejowej, którą bez żadnych wątpliwości bocznice nie są.
Nadmienić trzeba także, że Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), jako centralny organ administracji rządowej, którego zadania zostały szczegółowo zdefiniowane w nowelizowanej ustawie odczytując literalnie dyspozycję jej przepisów, od kilku lat nie jest w stanie wypełnić niektórych swoich powinności wobec użytkowników bocznic kolejowych, głównie w sferze wydawania decyzji.

W konsekwencji opracowany przez Izbę projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym obejmuje wyłącznie zmiany związane z użytkowaniem bocznic kolejowych, sprowadzając te uregulowania do zapewnienia bezpieczeństwa działalności na tych bocznicach.

Skierowany przez Komisję do dalszego procedowania projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Druk IGTL/A-245) znajduje się na stronie internetowej Izby.


Żródło: Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Dodano: 09:23, 19.5.2009